Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Féile an Earagail ‘Cosán Choilm Cille’ 23 An t-Iuchar 2021

An t-Iuchar 23 @ 8:00 f - 9:00 f UTC+0

Féile an Earagail

Nach tig thu air sgrìob le sgrìobhadairean is luchd-ealain à Èirinn is Alba gu bàrr Chnoc nan Naomh. Far am faic thu agus an cluinn thu saothair air a cruthachadh a dh’aon ghnothach airson an tachartais seo air a’ bhlàr a-muigh. Tha an tachartas na chomharrachadh air a’ cheangal a th’ aig Calum Cille ris an sgìre agus ris an dà dhùthaich.
Bidh an t-saothair-ealain ga taisbeanadh air a’ chasan agus na sgeulachdan is na dàin rin cluinntinn ann an cuideachd nam bàrd Èireannach is Albannach. Seo cothrom mìorbhaileach saothair-ealain ùr fhaicinn agus bàrdachd bheò a chluinntinn air a’ bhlàr a-muigh le seallaidhean àlainn air an Earagail, air monaidhean Dhoire Beithe agus air Eilean Thoraigh air cùl-fraoin.Chaidh cuairt tòiseachaidh a dhèanamh mar-thà san Ògmhios bho bhaile Dhùn nan Gall gu Gleann Cholmcille, a’ ceangal dualchas Columban taobh an ear-dheas Dhùn nan Gall agus àiteachan mar Drumhome agus Disert leis a’ chòrr den Slí. Bidh cuairt ann a-rithist bho Dhùn nan Gall gu Disert air 3 Iuchar.

Tha prògram Colmcille 1500 a’ comharrachadh 1500 bliadhna bho rugadh Colmcille no Columba, agus thathas an dòchas gum fàs a’ chuairt ann an stoidhle camino mar dhìleab fad-ùine. Tha mòran dealbhaidh is ceangail a’ dol air adhart, agus tha a’ bhuidheann obrach a’ toirt a-steach riochdachadh bho dhiofar eaglaisean agus bho luchd-coiseachd agus buidhnean coimhearsnachd.

Am-bliadhna tha an àireamh de chom-pàirtichean clàraichte aig 30. Airson tuilleadh fiosrachaidh mun chlàr-siubhail agus gus clàradh airson coiseachd cuir fios gu maureenwcurran@yahoo.ie

<

Details

Date:
An t-Iuchar 23
Time:
8:00 f - 9:00 f UTC+0
http://eaf.ie

Organizer

Féile an Earagail
View Organizer Website