St Columba and the Existential Categories of Displacement and Identity

Online

Adomnan’s Life of Columba famously described St Columba as a ‘Pilgrim for Christ’. This was certainly the identity that the Iona community attributed to him after his death but were there any traces of this identity in Columba himself as an exile from Ireland? This paper explores this question in the earliest sources and the […]

CO-LABHAIRT BLIADHNAIL DO DH’OILEANAICH NA CEILTIS 2021

Uiversity College Dublin Dublin

Baile Àtha Cliath 2021 AN 9MH CO-LABHAIRT BLIADHNAIL DO DH'OILEANAICH NA CEILTIS 22-24 / 10 / 2021 The Association of Celtic Students of Ireland and Britain was founded in 2012. The purpose of the Association is to bring together students of Celtic languages, literatures and related disciplines both academically and socially, as well as to […]

€7

Bhon Dún gu Earra-Ghàidheal: Naoimh sa chumantas sna Meadhan Aoisean Tràth

Tha Foras na Gaeilge agus Comhairle Bhaile Bhéal Feirste a’ toirt cuireadh dhuibh gu òraid leis an Dr Elva Johnson, Sgoil na h-Eachdraidh, UCD air na naoimh sa chumantas aig Alba is Èirinn agus gu deasbad pannail às dèidh làimh: Bhon Dún gu Earra-Ghàidheal: Naoimh sa chumantas sna Meadhan Aoisean Tràth, Tha ceanglaichean làidir air […]

Sreath Òraidean Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Èireann, Colmcille 1500

An iomadh ìre de chomhan an Cathach Is e an Cathach, sailm tràth, an làmh-sgrìobhainn as sine a tha air fhàgail ann an Èirinn, agus, a rèir beul-aithris, tha e ann an làmh Chaluim Chille no Colmcille. Tha an Dr Paul Mallarkey bho Thaigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Èireann a’ leantainn eachdraidh agus brìgh a chomhan. Is […]

TLRH | Freemen out with the Tribe

Online

Online Lecture by Dr Alexander O'Hara, Department of Celtic Languages & Literatures, Harvard University in association with the Trinity Long Room Hub. The event will be Chaired by Dr Ciaran O'Neill, Deputy Director of the Trinity Long Room Hub. This year marks the 15th centenary of the birth of Saint Columcille/ Columba of Iona, born […]

Féile Chois Fharraige 2021

Beidh Féile Chois Fharraige ar siúl ar an 17ú go dtí an 21ú Samhain le himeachtaí éagsúla a dhéanfaidh ceiliúradh ar ár gcultúr agus ar ár dtírdhreach sa gceantar. Ceolchoirm Cholmcille. 20ú Samhain 20.00pm Ceoltóirí agus amhránaithe as ceantair a luaitear le Colmcille chun comóradh a dhéanamh ar an bhliain a tháinig sé ar an […]

Éigse Cholmcille 2021 – Dìleab Chaluim Chille

Oilthigh Ulaidh - Campas Mhig Aoidh Dihaoine 12 gu Disathairne - 20 an t-Samhain, Seòmbar MU 114 ‘S e amas na co-labhairt’ tha seo, a bhith a’ comharrachadh dìleab Naomh Calum Chille, fear de na naoimh ab ainmeile à Èirinn ann an litreachas, eachdraidh, béalaithris, agus ann an caochladh chultaran. ‘S ann à diofar eagrachasan […]

Turas trí Éire & Albain – Journey through Ireland and Scotland – Turas tro Èirinn & Alba

Air an oidhche ro cho-là-breith Cholm Cille, bidh an tachartas seo a’ toirt còmhla coimhearsnachdan à Èirinn, Alba gus dìleab an naoimh ann an Èirinn agus Alba a chomharrachadh. Bidh measgachadh de bhideothan bho dhiofar sgìrean ann an Èirinn agus Alba aig an tachartas. Bidh cuideachd deasbad panail beò ann le Áine Ní Bhreisleáin bho […]

Boireannaich Chaluim Chille

Online

A' comharrachadh beatha Chaluim Chille air an 1,500mh ceann-bliadhna bho rugadh e tro cheòl spioraideil sgrìobhte le boireannaich le aoigh sònraichte Sandaidh NicDhòmhnaill Jones Bàrd Crùn Gàidhlig 2019-2021 Nuair a thog St Columba (Colmcille) a mhanachainn air Eilean Ì san 6mh linn, chuir e às do bhoireannaich (agus crodh, nathraichean agus losgannan!). Ach, cha robh […]

Calum Cille: An Naomh Dàna

Curaidh, bàrd agus naomh: thèid sgeulachd beatha iongantach fear de na naoimh as cudromaiche ann an Èirinn agus Alba innse ann am prògram aithriseach ùr a’ comharrachadh 1500 bliadhna on a rugadh Calum Cille: An Naomh Dàna | Columba: The Bold Saint. Ga chraoladh aig an aon àm an dà chuid air BBC ALBA agus TG4 […]

Calum Cille ann an co-theacsa: Historia ecclesiastica Bede, v.15-17 agus De locis sanctis Adamnán

Online

Colum Cille ann an co-theacsa: Diadhairean agus Luchd-eachdraidh ann an còmhradh gus cuimhne a chumail air an 15mh ceud bliadhna bho rugadh Calum Cille Eilean Ì (521/2021) Historia ecclesiastica Bede, v.15-17 agus De locis sanctis Adamnán. J.-Michel Reaux Colvin Roinn Cànanan & Litreachas ùr nòsach & clasaigeach Oilthigh Tennessee, Chattanooga

Colm Cille Protector of Women

As we mark 1,500 years since the birth of Saint Colm Cille/ Columba, Áine Ní Bhreisleáin reflects on the significance of this extraordinary man who was a missionary, a poet and scribe, a diplomat and, ultimately, an exile. She also discovers how Colm Cille became known as the protector of women, and hears stories in which he came to the aid […]