Féile an Earagail ‘Cosán Choilm Cille 23 Iúil 2021

Is féile samhraidh ildisciplíneach é Féile an Earagail a bhíonn ar siúl go traidisiúnta i mí Iúil ar fud Chondae Dhún na nGall ar shlí an Atlantaigh Fhíain ar chósta thiar-thuaidh na hÉireann. Mar chuid d’imeachtaí féile na bliana seo tá ‘Cosán Choilm Cille – Siúlóid Ealaíne agus Filíochta’ Léiriúchán de chuid ‘Na Baird Nua-Aoiseacha’ […]

Meitheal Cholmcille

Inis Bó Finne

Beidh an t-ealaíontóir Cathal Mac Fhionnghaile as Inis Bó Finne, ag stiúradh meitheal ealaíne istigh ar Oileán Dúiche mar chuid de bhliain chomórtha Cholmcille, 'Colmcille 1500'. Beidh béim ar an cheangal a bhí idir Naomh Colmcille & Naomh Dubhthach agus an béaloideas atá bainteach leo. Beidh Cathal ag campáil ar feadh seachtaine ar an oileán […]

Colmcille 1500: Téacsanna agus Traidisiúin

The Royal Irish Academy Library carries a wealth of Columban manuscript material, most notably the earliest surviving Irish manuscript book, An Cathach, valuable recensions of the 9th century Amrae Coluimb Chille and the 16th century Betha Choluim Chille, and Early Irish poems ascribed to or associated with the saint. This public lecture series, organised by […]

Colm Cille 1500: Téacsanna agus Traidisiúin

    Politics, Piety and Poetry: Early Columban Texts and Traditions Máirín Ní Dhonnchadha—The achievements of Adomnán Jacopo Bisagni—The Latin background of Amrae Coluimb Chille Lectures in English Cláraigh anseo

Colm Cille 1500: Téacsanna agus Traidisiúin

    Thomas Owen Clancy—“Tír, tráig, tuile” / “Land, strand and tide”: Colum Cille’s voice and the poetics of place Léacht i mBéarla Register anseo

Colmcille i gComhthéacs

Online

Colmcille i gcomhthéacs: Comhrá idir Diagairí agus Staraithe ag comóradh 1500 bliain ó rugadh Naomh Colmcille Í (521/ 2021) With Meredith Cutrer - Scoláire Mac léinn PhD Ollscoil OxfordMichael Biggs Scholar Naomh Colmcille agus Aithreacha na hEaglaise Nuair a chláraigh agus a bhunaigh a familia beatha agus cuimhne Naomh Colmcille samhlaigh siad é i measc […]

Colm Cille 1500: Téacsanna agus Traidisiúin

    Colm Cille: Lúireach agus Beatha Charles Dillon—Sciath Dé do nim umam: Lúireach Cholm Cille Colm Ó Cuaig—Beatha Cholaim Chille: An téacs, a fhoinsí agus a údar Léachtaí i nGaeilge Cláraigh anseo

Colmcille @1500: Clár de léachtaí i nGaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban

Online

Tráthnóna Dé Sathairn an 2 Deireadh Fómhair beidh clár léáchtaí ag Comunn Gàidhlig Ghlaschu mar chomóradh ar 1500 bliain ó rugadh Colm Cille (nó Calum Cille). Beidh an clár ar fad i nGaeilge agus i nGàidhlig le trí léacht i ngach teanga agus cainteoirí den scoth. Tá an chomhdháil á heagrú ag Comunn Gàidhlig Ghlaschu […]

St Columba and the Existential Categories of Displacement and Identity

Online

Adomnan’s Life of Columba famously described St Columba as a ‘Pilgrim for Christ’. This was certainly the identity that the Iona community attributed to him after his death but were there any traces of this identity in Columba himself as an exile from Ireland? This paper explores this question in the earliest sources and the […]

Comhdháil Mhic Léinn na Ceiltise – An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 2021

Uiversity College Dublin Dublin

Baile Átha Cliath 2021 AN 9Ú COMHDHÁIL BHLIANTÚIL DO MHIC LÉINN NA CEILTISE 22-24 / 10 / 2021 Bunaíodh Cumann Mhic Léinn Cheiltise na hÉireann agus na Breataine in 2012. Is í sprioc an chumainn mic léinn atá ag plé leis na teangacha Ceilteacha, an litríocht a bhaineann leo agus le hábhair ghaolmhara a thabhairt […]

€7