Co-labhairt Ameireagaidh airson Eòlas Èireannach – Dualchas, Slànachadh agus Dachaigh

Ulster University - Magee Campus Northland Road, Derry

Ann an dùthaich a tha ainmeil airson a naoimh agus a sgoilearan, am-bliadhna-sa bidh am baile Doire a’ comharrachadh còig ceud deug bliadhna bho bhreith Cholaim Chille (Saint Columba), a tha aithnichte gu farsaing mar aon de na soisgeulaichean as cudromaiche san eaglais Chrìosdail Eòrpach tràth agus cuideachd mar phrìomh neach ann an dualchas sgoilearach […]

Sreath Òraidean Poblach Acadamaidh Rìoghail na h-Èireann Colmcille 1500

Sreath òraidean poblach thar ochd seachdainean a’ toirt a-steach luchd-labhairt bho raointean eachdraidh ealain is làmh-sgrìobhainn, cànanachas, litreachas, arc-eòlas, beul-aithris, ceòl agus sgrùdadh leabharlainn. An cois an t-sreath bidh taisbeanadh corporra ann an Leabharlann Acadamaidh Rìoghail na h-Èireann, agus taisbeanadh air-loidhne.